پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ سابقه!

 روزنامه نیویورک تایمز سابقه‌ای از ترامپ منتشر کرده و نتیجه گرفته بود که او تاجر موفقی هم نبوده است!

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: نانسی پلوسی، رئیس‌ مجلس نمایندگان آمریکا و مخالف سرسخت ترامپ گفته است ترامپ کمترین تجربه و فهم لازم برای ریاست جمهوری آمریکا را ندارد!

گفتم: مگر بقیه رؤسای جمهور آمریکا فهم و تجربه لازم را داشته‌اند؟!

گفت: اما طرفداران ترامپ می‌گویند او یک تاجر موفق بوده است!

گفتم: روزنامه نیویورک تایمز سابقه‌ای از ترامپ منتشر کرده و نتیجه گرفته بود که او تاجر موفقی هم نبوده است!

گفت: چه عرض کنم؟!

گفتم: یارو برای استخدام به عنوان فروشنده رفته بود، مدیر فروشگاه پرسید؛ سابقه فروشندگی داری؟ جواب داد نه قربان! پرسید؛ قبلاً چه کاره بودی؟ گفت؛ نجات غریق بودم. پرسید؛ چرا شغل سابقت را ترک کردی؟ گفت؛ بیرونم کردند چون شنا بلد نبودم!

 

آخرین مطالب