پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ مسائل خانوادگی!

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: روزنامه نیویورک‌تایمز فاش کرد که ترامپ در جلسه‌ای در کاخ سفید گفته است به سوی مهاجران غیرقانونی شلیک کنید!

گفتم: این مردک عجب نژادپرست بی‌چشم و روئی است!

گفت: البته بعد که متوجه شده بدجوری ماهیت نژادپرستانه خود را لو داده گفته است به پایشان شلیک کنید!

گفتم: بعضی از خودباخته‌های داخلی را بگو که پیشنهاد می‌کنند ایران با این مردک بی‌سر و پا مذاکره کند؟!

گفت: ظاهراً خودش را با همه مردم متفاوت می‌داند!

گفتم: کشیش داشت برای دانش‌آموزان درباره خلقت انسان صحبت می‌کرد و توضیح می‌داد که همه ما از نسل حضرت آدم هستیم، یکی از دانش‌آموزان گفت ولی پدر من می‌گوید که ما از نسل میمونیم و کشیش گفت؛ ببین عزیزم! ما با مسائل خانوادگی شما کاری نداریم!

آخرین مطالب