پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ خیلی تخیلی!

محمد خاتمی رئیس‌جمهور اسبق به یکی از سران فتنه آمریکایی ـ اسرائیلی ۸۸ گفته است باید حقوق مردم رعایت شود و به گرفتاری‌های آنها رسیدگی شود.

گفتم: پس چرا وقتی دید دولت حقوق مردم را رعایت نکرده، معیشت مردم را به سختی ‌انداخته، به وعده‌هایش عمل نکرده است و... آنهمه اصرار داشت که تَکرار شود؟!

گفت: ضمناً گفته است باید به قانون اساسی احترام گذاشت.

گفتم: پس چرا در فتنه ۸۸ رسماً قانون اساسی را زیر پا گذاشت و آنهمه خسارت به بار آورد؟!

گفت: می‌گوید برای حفظ نظام باید همه با هم متحد باشیم.

گفتم: پس چرا برای براندازی نظام با جرج سوروس، سرمایه‌دار صهیونیست ملاقات کرد و ابطحی را برای دریافت کمک مالی نزد پادشاه عربستان فرستاد و....؟!

گفت: چه عرض کنم؟! خودش برعکس همه آنچه می‌گوید عمل کرده است!

گفتم: به قول شعر دستکاری شده حافظ؛

چو بشنوی سخن مدعی مگو که خطاست

چرا که جنبه‌ی «خیلی تخیلی» دارد!

منبع؛کیهان

آخرین مطالب