پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ پاپهن‌ها!

 

روزنامه «کیهان» در  گفت و شنود خود نوشت:

گفت: بعد از حمله سنگین و خُردکننده انصارالله به تاسیسات نفتی عربستان و حمله زمینی پس از آن‌که به هلاکت ۵۰۰ نظامی سعودی و مزدوران آنها انجامید، آمریکا پایگاه نظامی خود در «العدید» را تخلیه کرد و همه نیروها و تجهیزاتش را به آمریکا منتقل کرد.

گفتم: ولی آمریکا صدها میلیارد از عربستان و امارات باج گرفته بود که با آنها ائتلاف کند و در مقابل حملات انصارالله از آنها دفاع کند!

چی شد که فلنگ را بست و از منطقه فرار کرد؟!

گفت: برای آمریکا ائتلاف و همراهی به معنی هلاکت نیروهای طرف ائتلاف است و نه نیروهای خودش!

گفتم: شتری گول گرگی را خورد و با او رفیق شد. یک روز که شتر به صحرا رفته بود گرگ دوتا از بچه‌های شتر را خورد و وقتی شتر از صحرا برگشت گرگ با چشم‌ گریان جلو آمد و گفت درنده‌ها دوتا از بچه‌ها را خورده‌اند. شتر با نگرانی پرسید؛ بچه‌های من یا بچه‌های تو؟ و گرگ گفت؛ من و تو نداریم، دوتا از آن پاپهن‌ها را...!

آخرین مطالب