پر بازدیدترین مطالب

مانور! (گفت و شنود)

 


گفت: چه خبر؟!
گفتم: هفته‌نامه آمریکایی «نیوزویک» اعلام کرده که آمریکا یک مانور نظامی گسترده با شبیه‌سازی ایران انجام داده و در آن مانور به شدت شکست خورده است!
گفت: تازه، این مانور بوده و با دشمن فرضی انجام شده.
گفتم: یارو در یک مانور نظامی با چتر نجات پرید ولی چترش باز نشد، پیش خودش گفت؛ حالا شانس آوردیم که مانوره!
منبع:کیهان

آخرین مطالب