پر بازدیدترین مطالب

یادت رفته؟! (گفت و شنود)

 


گفت: دولت در مقابل گرانی‌های افسارگسیخته گفته است
«همین قدر می‌توانیم بر بازار نظارت کنیم»!
گفتم: ولی نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و نمی‌تواند از انجام این وظیفه قانونی خود شانه
خالی کند.
گفت: خب، فعلا که می‌گویند توان دولت برای مقابله با گرانی‌ها همین‌قدر است که می‌بینید!
گفتم: یعنی تنها هنرشان این است که مردم را در چنگال دلالان و مفسدان اقتصادی رها کنند؟! پس آنهمه شعار و وعده و وعید برای گشایش اقتصادی و چرخش چرخ معیشت مردم و... چه شده؟!
گفت: تقصیری ندارند! یادشان رفته!
گفتم: یارو را برای سخنرانی دعوت کرده بودند ولی وقتی بالای سِن و پشت تریبون رفت ساکت ایستاده و چیزی نمی‌گفت! یکی یواشکی پرسید چرا حرفی نمی‌زنی؟ جواب داد؛ همه حرف‌ها از یادم رفته! گفت پائین آمدن که یادت نرفته!
منبع:کیهان

آخرین مطالب