پر بازدیدترین مطالب

تشریف آورده‌ام! (گفت و شنود)

 


گفت: آقای رئیس‌جمهور گفته است؛ عده‌ای می‌گفتند اجرای برجام تضمین ندارد ولی توانستیم در شورای امنیت سازمان ملل، برجام را در قالب یک قطعنامه تثبیت کنیم!
گفتم: پس این همه برکات و دستاوردهای برجام به خاطر تثبیت آن در شورای امنیت سازمان ملل است؟!
گفت: مرد حسابی! برجام نه فقط تحریم‌ها را لغو نکرد، بلکه ده‌ها تحریم دیگر هم اضافه کرد و نه فقط گشایشی ایجاد نکرد بلکه خسارت‌های سنگین و کمرشکنی هم به ملت تحمیل کرد!
گفتم: خب، ملت باید صبر کنند تا سیب و گلابی باغ برجام برسد. هنوز کال است!
گفت: کاش آقایان به جای این همه تعریف و تمجید از برجام فقط به یک دستاورد آن ‌اشاره می‌کردند و برای مردم توضیح می‌دادند که بعد از چند سال که همه امکانات کشور را به پای برجام ریختند، چه دستاوردی برای مردم و نظام آوردند؟!
گفتم: طرف از سفر دور و درازی برگشته و با آب و تاب تعریف می‌کرد که در این سفر چه دیده و کجاها رفته است و... یکی پرسید، حالا از این سفر چه آورده‌ای؟ گفت؛ می‌بینی که تشریف آورده‌ام!
منبع:کیهان

آخرین مطالب