پر بازدیدترین مطالب

و در پرتو وجود شماست که باران فرو می‌ریزدشما نور برگزیدگان و هدایتگر نیکان و حجّتهای خداوند جبّار هستید که خداوند به سبب شما هر کاری را آغاز می کند و پایان هر کاری را به سبب شما مقرّر می فرماید.

سخن آشنا - امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه که امامان را با آن زیارت می‌کنند:

ای سرورانم! من نمی‌توانم ستایش شما را شماره کنم و به کُنه مدح شما برسم و به توصیف منزلت شما دست یابم. شما نور برگزیدگان و هدایتگر نیکان و حجّتهای خداوند جبّار هستید.

که خداوند به سبب شما هر کاری را آغاز می‌کند و پایان هر کاری را به سبب شما مقرّر می‌فرماید و در پرتو وجود شما باران فرو می‌ریزد و با شما آسمان را نگاه می‌دارد تا مگر به اذن او فرو نیفتد.

متن حدیث:

الإمام الهادی علیه السلام فِی الزِّیارَةِ الجامِعَةِ الَّتی یُزارُ بِهَا الأَئِمَّةُ علیهم السلام:

مَوالِیَّ لا اُحصی ثَناءَکُم، ولا أبلُغُ مِنَ المَدحِ کُنهَکُم، ومِنَ الوَصفِ قَدرَکُم، وأنتُم نورُ الأَخیارِ، و هُداةُ الأَبرارِ، و حُجَجُ الجَبّارِ، بِکُم فَتَحَ اللّه ُ، و بِکُم یَختِمُ، و بِکُم یُنزِلُ الغَیثَ، و بِکُم یُمسِکُ السَّماءَ أن تَقَعَ عَلَی الأَرضِ إلاّ بِإِذنِهِ.

"التهذیب، جلد ۶، صفحه ۹۹"
منبع:مشرق

آخرین مطالب