پر بازدیدترین مطالب

کار آمریکا به کجا کشیده!آمریکا، جنگ افروزی مستقیم در غرب آسیا (خاورمیانه) را بیست سال قبل با حمله به افغانستان آغاز کرد؛ با این ادعا که طالبان، پشت حملات یازده سپتامبر قرار دارد و باید ریشه کن شود.
کاری به نقش آمریکا و عربستان در ایجاد گروه های تروریستی در افغانستان نداریم. مهم این است که وزیر خارجه آمریکا بیست سال بعد، ناچار است با هیئت طالبان در قطر مذاکره کند و عکس یادگاری هم بگیرد تا دولت یاغی ترامپ، در آخرین ماه های فعالیتش بی دستاورد نماند!
کار دنیا را ببینید که رئیس دولت آمریکا، در به در عکس یادگاری گرفتن با مقامات دیگر کشور ها به ویژه ایران و چین و روسیه و کره شمالی است، تا بگوید در دنیا جدی گرفته می شود؛ وزیر خارجه اش هم حداکثر باید به ملاقات با نمایندگان طالبان و بن سلمان و نتانیاهو بسنده کند.

 

آخرین مطالب