پر بازدیدترین مطالب

سردار نقدی: یک ارتش غیرقابل شناسایی در سراسر دنیا با ما همکاری می‌کند


 معاون هماهنگ کننده سپاه: در طول تاریخ، ایران هیچ‌وقت چنین نفوذی را در قلوب‌ مردم دنیا نداشته است.

در صورت وقوع جنگ هم‌پیمان نظامی کم نداریم.

این ارتش خیلی بزرگ و غیرقابل شناسایی است که در زمان ضربه زدن دشمن نمی‌داند از کجا خواهد خورد و اگر بخواهد غلطی بکند نمی‌داند از کجا می‌خورد چراکه از همه طرف دچار ضربه شده و هرلحظه از یک جایی از دنیا خبری برایش خواهد آمد.

ما در دفاع‌مان حسابی روی همکاری‌های دفاعی ارتش هیچ کشوری باز نمی‌کنیم، رزمایش‌های مشترک و همکاری با آنها داریم منتهی اینکه یک ائتلاف، قرارداد و یا حمایت متقابل داشته باشیم نداشتیم

آخرین مطالب