پر بازدیدترین مطالب

آخرین وضعیت پیگیری پرونده فاجعه منا از زبان رئیس سازمان حج و زیارت

رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت:
در تمامی مذاکرات  طرف عربستانی اعلام کرده که کمیته حقیقت یاب عربستان هنوز به نتیجه قطعی درباره علت حادثه نرسیده است.
سال گذشته چک های مربوط به خانواده های جان باختگان این حادثه از طریق نماینده ما در سازمان ملل ارسال شد، اما متاسفانه پیگیری های موضوع با توجه به مشکلات تحریم و نداشتن نمایندگی سیاسی بین ما و عربستان به نتیجه نرسید.
وکالت نامه هایی را از خانواده ها دریافت کردیم و با تایید سفارت سوئیس چک ها را برای نقد کردن به عربستان بردیم، اما متاسفانه این موضوع توسط سفارت سوئیس در عربستان تایید نشد.
قرار شد این مسئله به تایید وزارت امور خارجه سوئیس برسد و در سفر اخیر وزیر خارجه سوئیس به ایران، موضوع توسط وزارت خارجه پیگیری شد و امیدواریم به نتیجه برسد.

آخرین مطالب