پر بازدیدترین مطالب

مذاکره با جمهوری اسلامی، آمریکا را از انزوا خارج می کند

‌ دو هدف مورد توجه جریان تحریف بوده و هست. هدف اول، القای یاس در جامعه است تا مردم ما را به این نقطه برسانند که مسیری که طی می‌کنند، یک مسیر نزولی و قهقرایی است؛ مسیری است که به هیچ نتیجه‌ای نخواهد رسید.

هدف دوم، آدرس اشتباه دادن است. به این معنا که می‌گویند شما که این مشکلات را دارید، این کاستی‌ها و ضعف‌ها را دارید، پیشرفت و نقطه مثبت هم که ندارید. راه برون‌رفت از این شرایط، ارتباط با آمریکا است.

جریان تحریف، بعد خارجی دارد که دشمنان خارجی نظام و رسانه‌های وابسته به آن‌ها این کار را دنبال می‌کنند. رگه‌ها و لایه‌هایی هم در داخل کشور دارد.  تاثیر بخش داخلی، اگر نگوییم بیشتر از دشمنان خارجی است، کمتر نیست.

 چرا که تحریف‌کنندگان داخلی در درون جامه ما حضور دارند. اساسا این‌ها در جاهایی پاس گل می‌دهند. یعنی خوراک و ماده اولیه برای این که رسانه‌های دشمن و بیگانه از آن بهره‌برداری کنند را فراهم می کنند.

  راه مقابله با جریان تحریف، جریان روشنگری است. یعنی اگر بخواهیم با تحریف مقابله کنیم، باید جهاد تبیین و جهاد روشنگری داشته باشیم، به این معنا که در بخش اطلاع‌رسانی بهنگام و درست اطلاع‌رسانی کنیم، باید بپذیریم که در جاهایی دیر عمل می‌کنیم.

  ببینید در داخل این رژیم چه خبر است و چه تجمعاتی در همین ایام، مقابل منزل نتانیاهو انجام شد. تجمعات چند ۱۰ هزار نفری. مسئله آنها، مشکلات اقتصادی به واسطه کرونا بود. اگر آمریکا قرار است به کشورها کمک کند، به رژیم صهیونیستی کمک کند. اگر واقعا می‌تواند کمک کند و مشکل اقتصادی جایی را حل کند، به رژیم صهیونیستی می‌تواند کمک کند. از او نزدیک‌تر چه کسی است به آمریکا.

 چگونه می توانیم بپذیریم کسی که قهرمان ملی ما، #سردار_سلیمانی را با آن وقاحت و به آن شکل به شهادت رسانده، او حاضر است به جمهوری اسلامی ایران کمک کند؟ معلوم است که او می‌خواهد ضربات بعدی را هم بزند. وقتی او اصرار به #مذاکره می‌کند، پس مذاکره‌اش برای یک ضربه دیگر است. در این مذاکره، او برای خودش منفعت متصور است.

تعبیر منزوی بودن آمریکا را امروز ما نمی‌گوییم، گاردین می‌گوید. ایندیپندنت می‌گوید، رویترز می‌گوید. رسانه‌های خودشان حتی بی بی سی در برخی گزارش‌ها یا تحلیل‌گرانی که می‌آورد، اذعان می‌کنند که آمریکا منزوی شده است. مذاکره با جمهوری اسلامی آمریکا را از انزوا خارج می کند

آخرین مطالب