پر بازدیدترین مطالب

وصیه‌های جدید لابی «FDD» به دولت آمریکا برای تحریم ایرانلابی «اف‌دی‌دی» و اعضای آن جزو مشاوران غیررسمی دولت ترامپ محسوب می‌شوند و نقش فعالی در تروریسم اقتصادی علیه ایران بازی می‎کنند.

اما این پیشنهاد جدید FDD چیست؟

باید کل بخش مالی ایران را در فهرست سیاه قرار داده و ۱۳ بانک باقی‌مانده در «سوئیفت» را از این سامانه پیام‌رسان بانکی خارج کنید.

این اقدام، اکسیژن مالی تهران را قطع کرده، باعث دامن زدن به تظاهرات‌ها و اعتصاب‌های کارگری علیه نظام شده و برای مذاکرات آتی، اهرم فشار ایجاد خواهد کرد.

قانونگذاران جمهوری‌خواه باید با تصویب قطعنامه‌ای روشن کنند که هرگونه اقدام از سوی دولت احتمالی بایدن برای رفع تحریم‌ها موقت خواهد بود و در صورتی که جمهوری‌خواهان قدرت را پس بگیرند، همه تحریم‌ها بازمی‌گردد.

چنانچه مکانیسم ماشه موفق شود، دولت بعدی آمریکا باید از اهرم فشار ایجاد شده برای مذاکره بر سر «یک قطعنامه بهتر» استفاده کند. چنین قطعنامه‌ای بایستی خواستار برچیده شدن توانمندی‌های ایران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری پلوتونیوم شود