پر بازدیدترین مطالب

دولت بدهی‌هایش به شهرداری را نمی‌پردازد

 رئیس‌شورای شهر تهران می‌گوید دولت بدهی‌اش را به شهرداری نمی‌دهد چه رسد به این‌که کمک کند.
روزنامه آرمان نوشت: وعده‌هاي دولت به شهرداري آن اندازه است که بتوان آنها را به کتاب تبديل کرد؛ به‌عنوان نمونه 24 فروردين سال جاري رئيس‌جمهور اظهار داشت: «اگر در تهران به 500 و در استان‌هاي ديگر هم به 1500 اتوبوس نياز باشد، حاضريم کمک کنيم اما به شرط آنکه بتوانند اتوبوس‌هاي داخلي يا خارجي را تا پايان ارديبهشت خريداري و تحويل بگيرند. آن وقت حاضريم در اين زمينه کمک کنيم، مخصوصا در مورد قسط اولي که بايد پرداخت کنند تا اتوبوس آماده شود، به‌عنوان دولت کمک مي‌کنيم و بقيه اقساط را هم خود شهرداري‌ها پرداخت مي‌کنند»
پيروز حناچي شهردار تهران 13 مرداد گفت: «براي تجهيز اتوبوس‌ها و حمل‌ونقل عمومي توافقاتي را با دولت داريم ولي من ادبيات تند و طلبکارانه را نمي‌‌پسندم و از دولت نمي‌توان انتظارات زيادي را داشت.»
تنها بي‌عملي دولت به عدم تامين اتوبوس محدود نمي‌شود. چنانکه متروي تهران هم از همکاري دولت با شهرداري نااميد شده است. مديرعامل مترو مي‌گويد که دولت يک ريال هم براي مترو نداده است. عدم تحقق وعده‌هاي دولت در حوزه حمل‌ونقل درون‌شهري زماني قابل تامل‌تر مي‌شود که بدهي‌هاي پاستور به بهشت يادآوري مي‌شود. رئيس شوراي شهر در اين زمينه مي‌گويد: «کلانشهرها رقم 45هزار ميليارد تومان قانونا از دولت‌طلب دارند و لازم است ديوان محاسبات وارد شود و بگويند چرا سهم حمل‌ونقل در قانون هدفمندي پرداخت نشده است.» از حدود 500 ميليارد تومان سهم دولت براي يارانه بليت مترو فقط 9ميليارد تومان يعني کمتر از دو درصد پرداخت شده و درباره اتوبوس هم به همين شکل است.»

آخرین مطالب