پر بازدیدترین مطالب

پسر کو ندارد نشان از پدر

علی طالعی

 آقای دکتر مطهری در پهنه سیاسی کشور مشهور است به ارائه نظرات شاذ و نادر و عجیب و غریب

  آخرین آن اظهار نظر نامبرده مربوط به آشکار سازی رابطه کشور امارات با رژیم صهیونیستی است که ما هم در این خصوص مقصریم چون کشور های عربی از ترس ایران مجبور شدند به رژیم صهیونیستی سازش کنند

 جناب مطهری به عنوان تحصیل کرده رشته فلسفه و حکمت اسلامی با مبانی منطق آشنا هستند این نتیجه گیری حاصل کدام صغری و کبری است

1️انقلاب اسلامی منافع نامشروع استکبار جهانی و کشور های وابسته به آنها را به‌خطر انداخت پس در تمامی جنایات یکه آنها علیه ما انجام داده‌اند ماهم بی تقصیر نیستیم.
2️ در همه جنایات یکه رژیم صهیونیستی به مردم مظلوم فلسطین روا داشته مردم نیز بی تقصیر نیستند چراکه علیه غاصبان کشور خود قیام کرده‌اند
3️ با این استدلال همه جنایات کارا ظالمان باید تبرئه شوند
4 با این حساب استاد شهید مرتضی مطهری هم در شهادت خود بی تقصیر نیست چون اگر التقاط گروهک فرقان را تبیین نمی کرد آنها به‌این جنایات دست نمی زدند.

آخرین مطالب