پر بازدیدترین مطالب

نقش یکی از متهمان فراری در شناسایی طعمه‌های دریافت رشوه در شبکه «طبری»

نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون سابق اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه و دیگر متهمان مرتبط به ریاست قاضی بابایی برگزار شد.
به گزارش میزان، در ابتدای جلسه، نماینده دادستان درباره پرونده متهم طبری پیرامون دریافت رشوه گفت: طبری در ذیل شبکه‌های مختلف خود پیگیر شناسایی افراد پرونده‌دار قضایی بود تا با نفوذ در آنها ارتشاء‌هایی داشته باشد، در این میان فردی به نام محمد انوشه که به واسطه دستگیری طبری از کشور متواری شده وظیفه شناسایی طعمه در شبکه طبری را داشت. انوشه افراد پرونده‌دار در دستگاه قضایی را شناسایی می‌کرد.
رسول قهرمانی درباره اینکه طبری در ازای فعالیت خود چه چیزی دریافت کرده است، اظهار داشت: طبری در این رابطه اموالی را به دست آورده است. انوشه هم در همین راستا دریافتی‌های زیادی داشته است.
قهرمانی افزود: برخی افرادی که به انوشه و طبری در مورد پرونده‌های قضایی وصل می‌شدند می‌گویند ما دیگر بی‌تاب شدیم؛ وقتی طبری به ما وصل شد ما می‌خواستیم از طبری رها شویم، ولی او ما را رها نمی‌کرد.
در ادامه جلسه متهم طبری مدعی شد: انوشه کارمند نهاد ریاست جمهوری و در اصل کارمند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود من اصلا او را نمی‌شناختم.
نماینده دادستان از طبری پرسید: چرا زمانی که شما دستگیر شدید، انوشه از کشور خارج شد؟
طبری گفت: نه؛ قبل از بازداشت رفت.
نماینده دادستان گفت: انوشه ۴ مرداد ۹۸ از کشور خارج شد و شما ۱۷ تیر دستگیر شدید.
در ادامه طبری در مورد برخی اتهامات موجود در پرونده از جمله رشوه ۴۰۰ میلیون تومانی، اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی با مستخدمین دولتی و اعمال نفوذ در پرونده داوود سرخوش دفاعیاتی را ارائه داد.
این متهم ادامه داد: اعمال نفوذی صورت نگرفته است، هیچ‌گونه وجهی به اینجانب پرداخت نشده است.
متهم طبری گفت: بخشی از پرداخت‌های مربوط به مشایخ، یعنی ۴۰۰ میلیون به حدود ۱۱ سال قبل بر می‌گردد که بر اساس سه فقره قرارداد مشاوره و مشارکت در ساخت بوده است.
قاضی بابایی پرسید: چه آشنایی با سرخوش داشتی؟
متهم طبری گفت: یک‌بار او را دیدم و هیچ مراوده مالی نداشتم و ۴۰۰ میلیون را از مشایخ گرفتم. از شخصی شکایت داشت که به او گفتم باید به سازمان بازرسی مراجعه کنی.
قاضی گفت: بر اساس ردیابی مالی انجام شده چکی که توسط سرخوش صادر شده بود توسط مشایخ برداشت شده و به‌حساب شما واریز شده است.
متهم طبری گفت: بله هرچهار فقره این‌گونه بوده است.
قاضی اظهار داشت: سرخوش در اظهاراتش گفته که مبلغ دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از شهرداری طلب داشتم و موضوع را به طبری گفتم که به من پاسخ داد هزینه دارد و باید ۴۰۰ میلیون تومان بدهی که سرخوش قبول کرده است.
پس از این متهم مشایخ در جایگاه قرار گرفت و اظهاراتی را بیان کرد.
در ادامه قاضی از محمدباقر صدوقی خواست به‌عنوان مطلع اظهارات خود را بیان کند.
صدوقی گفت: جریانات اینجانب با طبری مربوط به دهه ۸۰ است.
وی خطاب به طبری گفت: شما چک‌های زیادی از بنده به‌حساب همسرت خواباندید.
صدوقی به این نکته‌ اشاره کرد که شکایتی از طبری انجام دادم؛ اما از همان روز اول من را تهدید کردند که باید رضایت دهید، آقای قاضی او میلیارد‌ها پول از من خورده که باید آنها را بدهد.
در ادامه نماینده دادستان درباره موضوع مبادله مالی، تحصیل نامشروع مال و رابطه طبری و سرخوش توضیحاتی ارائه داد.
پس از آن، قاضی خطاب به متهم طبری گفت: یکی از اتهامات شما گرفتن وعده با ادعای داشتن نفوذ و اعمال نفوذ در پرونده‌هاست، آیا قبول دارید؟
متهم طبری گفت: خیر قبول ندارم.
نماینده دادستان گفت: طبری افرادی داشت که به شعب مراجعه می‌کردند و از قضات تقاضا می‌کردند. افرادی همچون انوشه،‌ترکمان و صادقی این کار‌ها را انجام می‌دادند.
متهم طبری در جایگاه قرار گرفت و گفت که هیچ یک از این اتهامات را قبول ندارم درباره خانه سازمانی، جابه جایی بازپرس ارتباطی با من نداشته است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم طبری گفت: بند ۱۳ کیفرخواست اعمال نفوذ بر خلاف مقررات است، آیا اعمال نفوذ در این پرونده را قبول دارید یا خیر؟
متهم طبری پاسخ داد: خیر.
وکیل طبری درباره اتهام مشارکت و تشکیل شبکه چندنفری در امر ارتشا با وصف سردستگی و به‌صورت سازماندهی شده گفت: اعضای شبکه چه کسانی هستند؟ متأسفانه این اتهام در کیفرخواست صرفا در حد یک تیتر و بدون مصادیق طرح شده است.
قاضی با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: تاریخ جلسه بعد متعاقبا اعلام خواهد شد.

آخرین مطالب