پر بازدیدترین مطالب

نصرالله: ایران در قبال لبنان فداکاری می‌کنددبیرکل حزب الله لبنان: شنیده ام که برخی از شخصیت ها می گویند مقاومت می‌خواهد لبنان را به نمونه ایرانی تبدیل کند
حالا اگر کسی به لبنانی‌ها بگوید که کشور دوستی مانند ایران وجود دارد که به ما بنزین و دیگر نیازهای ما را با دریافت لیره لبنان در اختیار ما قرار می دهد آیا نباید این را بپذیریم؟

اگر کسی نگران است که لبنان مانند ایران شود خیالتان راحت باشد این اتفاق نخواهد افتاد زیرا لبنان اصلاً ویژگی‌های تبدیل شدن به نمونه ایران را ندارد نمونه اقتصاد ایران باعث شد ایران ۴۰ سال در زیر فشار تحریم ها جنگ و محاصره زندگی خود را ادامه دهد. ایران ماهواره به فضا ارسال می کند ایران به خودکفایی هایی در زمینه بنزین و بسیاری از صنعت ها رسیده است.

اگر کسی از ایران به برادران لبنانی خود کمک می‌کند این جای تشکر دارد و نه جای شک و تردید. ایران با وجود همه تحریم‌ها و فشارها و محاصره ۴۰ سال دوام آورد هیچ کشور دیگری نمی‌توانست دوام بیاورد.

آخرین مطالب