پر بازدیدترین مطالب

ابراز نگرانی مقام صهیونیست از اقدامات احتمالی ایران

 

مقام صهیونیستی نسبت به اقدامات احتمالی ایران ابراز نگرانی کرد.
«عاموس یادلین» ژنرال سابق رژیم صهیونیستی با ابراز نگرانی از اقدامات احتمالی ایران گفت: مسئله آتش سوزی نطنز بر روی پاسخ ایران اثر زیادی خواهد داشت.
وی افزود: اگر ایران، تل آویو را مقصر حوادث اخیر نطنز بداند، ما باید به صورت عملیاتی آماده واکنش تهران باشیم که این واکنش ممکن است به صورت حمله سایبری، موشکی یا عملیات در دیگر کشورها صورت بگیرد.

آخرین مطالب