پر بازدیدترین مطالب

ترور، از ۷ تیر ۶۰ تا امروز

محمدصادق_کوشکی

 ترور هم مانند سایر پدیده‌ها متحول شده است.

 ترور فیزیکی مطهری، بهشتی و بقیه یاران انقلاب، هم آنها را به شهید و الگو تبدیل کرد و هم موجب ترویج اندیشه‌های آنها شد.

 قاتلین این شهدا هم منفور و مغضوب ملت شدند. اما ترورهای این ایام دردناک‌تر است:

 شأن و شخصیت صاحبان اندیشه انقلابی، توسط خودی‌های جاهل و نفوذی‌های به ظاهر خودی، هدف ترور واقع می‌شود و قربانیان ترور، منزوی شده و به حاشیه رانده می‌شوند و فکر و بیان آنها بایکوت می‌شود

 در نتیجه جامعه از ذهن و زبان اصحاب تفکر انقلاب اسلامی محروم می‌گردد و جامعه برای رفع نیاز خود به متفکران قلابی و سخنوران سطحی روی می‌آورد و به تدریج اندیشه انقلابی، مهجور و حذف می‌گردد.