پر بازدیدترین مطالب

۱۷ رویکرد رئیس مجلس یازدهم را به خاطر بسپاریم

امروز اولین نطق رئیس جدید مجلس خوانده شد و در لابه‌لای صحبت‌های قالیباف قول‌هایی به مردم داده شد:
اولین قول قالیباف «مردمی سازی حکمرانی و اقتصاد» بود. ساده‌تر اینکه حکمرانی و مدیریت اقتصاد با اراده و حضور و سرمایه و فعالیت مستقیم مردم انجام بشود.
دومین قول قالیباف این بود که مجلس یازدهم به نسل جوان پر انگیزه میدان خواهد داد و برای توانمندسازیشان برنامه دارد.
سومین قول قالیباف توجه ویژه به عدالت بود. ظاهرا محرومین و مستضعفین و همچنین طبقه متوسط ضعیف در اولویت قرار دارند. قالیباف حل مشکل محرومین را از بارهای بر زمین مانده انقلاب می‌داند.
چهارمین قول رئیس مجلس این بود که سعی می‌کنند از ظرفیت مجلس در حوزه قانون‌گذاری و نظارت استفاده کنند تا دولت رو به سمت مطلوب هدایت کنند. البته می‌گویند نه بنای مچگیری دارند و نه در پیگیری منافع مردم کوتاه می‌آیند.
پنجمین وعده پروپیمان قالیباف حل بیماری‌های اصلی اقتصاد ملی بود. رشد نقدینگی، بهینه نبودن قیمت‌های نسبی و تخصصی نبودن تولید از این مرض‌هاست. به نظر می‌رسه نسخه مجلس بعدی از این قرار است: «حذف حضور موثر مردم، مداخلات غیرمنطقی دولت، انحصارات، امضاهای طلایی، پولی‌سازی کسری بودجه و نظام مالیاتی معیوب»
در ششمین وعده قالیباف حل آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و محرومیت به چشم می‌خورد که ادامه همان بارهای بر زمین مانده انقلاب هست.
هفتمین وعده رئیس مجلس سرکشی مستمر به نقاط مختلف کشور و حل مشکلات محلی مردم است. قالیباف می‌گویدبا محوریت نماینده هر شهر باید مسائل و مطالبات محلی را حل و فصل کرد.
هشتمین وعده ادامه همان وعده قبلی اما در سطح ملی است. ظاهرا قرار است با تشکیل کارگروه‌های موضوعی مشکلات ملی هم در دستور کار مجلس قرار بگیره و حل آن از اولویت‌های سفرهای قالیباف بشود.
اما فرهنگ؛ در نهمین وعده قالیباف قرار شده تقویت نهاد خانواده و تقویت سبک زندگی اسلامی- ایرانی در برابر سبک زندگی غربی در دستور کار قرار بگیرد.
دهمین قول قالیباف اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش هست که قرار است نتایجش به تحقق وعده نهم کمک کند.
وعده یازدهم قالیباف هم فرهنگی‌ست. اصلاح و تقویت کمی و کیفی رسانه ملی اولویت بعدی مجلس هست.
دوازدهمین قول قالیباف در مورد شبکه ملی اطلاعات است. یعنی چه؟ یعنی قرار است از ظرفیت مجلس برای قانونمندسازی فضای مجازی و افزایش کیفیت خدمات زیرساختی و محتوایی در فضای مجازی استفاده بشود.
سیزدهمین وعده قالیباف رنگ و بوی سیاسی دارد. او قول داده مجلس نماینده همه مردم ایران باشد. حتی کسانی که به هر دلیل سیاسی یا نارضایتی از شرایط کشور، به آن رای ندادند. به قول رهبری خورشید هر صبح به همه یکسان می‌تابد.
چهاردهمین وعده قالیباف هم مربوط به همان اصل دفع حداقلی و جذب حداکثری هست. رئیس مجلس قول داده با دشمنان داخلی و خارجی انقلاب مسامحه نکند ولی با طرد نیروهای انقلابی، به دلیل اختلاف سلیقه‌های سیاسی یا کارشناسی، با جدیت مخالفت کند.

پانزدهمین وعده قالیباف رنگ و بوی حاج قاسم داشت. مجلس یازدهم قول داده مسیر حاج قاسم رو در جبهه مقاومت دنبال کند و هر گونه همکاری با تمام جبهه مقاومت انجام بدهد.
اما آمریکا؛ رئیس مجلس در شانزدهمین وعده خودش از تکمیل زنجیره انتقام خون شهید سلیمانی صحبت کرد و گفت مذاکره با آمریکا را پرهزینه و بی‌فایده می‌داند و دنبال اخراج کامل ارتش آمریکا از خاورمیانه هستند.

آخرین وعده قالیباف مربوط به دیپلماسی منطقه‌ای بود. این طور که رئیس مجلس می‌گوید مجلس بعدی دغدغه اصلی‌اش تقویت رابطه با کشورهای منطقه و قدرت‌هایی هست که با ایران منافع راهبردی دارند. بالاخره باید از این دیپلماسی مردم سود ببرند.

قالیباف ۴ کلید برای تحقق این شانزده وعده مجلس یازدهم دارد: شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی.

آخرین مطالب