پر بازدیدترین مطالب

دومینوی شفافیت حقوق و مزایا را شروع کنید

وحید_اشتری
 ‏دولت طبق ماده ۲۹ برنامه ششم، باید حقوق‌ها را شفاف می‌کرد. ولی نمی‌کند...
خب شهرداری، مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه حقوق‌ها را شفاف کنند تا دولت خجالت بکشد.
نمی‌کنند؟
 مدیران ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، صدا و سیما و... که پشت واژه ‎منصوب رهبری قایم می‌شوند بکنند. نمی‌کنند؟ خب فرماندهان نظامی بکنند. ستاد کل نیروهای مسلح، امرای ارتش، سرداران سپاه و فرماندهان نیروی انتظامی پیشگام شوند. برای الگو ساختن، روی سامانه تمام حقوق و مزایا و دریافتی‌شان را شفاف کنند. نمی‌کنند؟
 خب حداقل جوانان گام دوم در خبرگزاری ‎فارس، ‎تسنیم، ‎شبکه‌ ۳، ‎سازمان تبلیغات، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و هرجای دیگری که درآمد ۱۰ میلیونی برای معاون یک خبرگزاری را طبیعی می‌دانند، ‎حقوق طبیعی خودشان را با ‎کارگران یک و هشتصدی، ‎سربازان دویست سیصدی و ‎پیک موتوری‌ های دوتومنی جامعه به اشتراک بگذارند و دومینوی شفافیت حقوق و مزایا را شروع کند.

آخرین مطالب