پر بازدیدترین مطالب

تناقض قرن

‏۱) قوه قضائیه ایران با توجه به شیوع کرونا نازنین زاغری جاسوس انگلیسی را به مرخصی فرستاد.

۲) سیروس عسگری دانشمند ایرانی که به صورت غیرقانونی زندانی شده (دادگاه او را تبرئه کرده است) در زندان آمریکا به کرونا مبتلا شد.

تناقض قرن: ایران ناقض حقوق بشر و آمریکا مدعی حقوق بشر است!!!

آخرین مطالب