پر بازدیدترین مطالب

ایران هیبت ساختگی آمریکا را فرو ریخت🔸فرمانده کل سپاه در گفت‌وگو با المیادین:
« پاسخ ایران، هیبت ساختگی آمریکا را فرو ریخت. ایران باید به آمریکایی‌ها حالی می‌کرد که در مقابل ایران بازنگری کنند. پاسخ نظامی ایران به ترور شهید سلیمانی «راهبردی» و «محدود» بود اما «قدرت و توانمندی» ایران را آشکار کرد.

👈فرماندهان هیچ تشکیلات نظامی در جهان تا به حال نتوانسته‌اند اینجور مقتدرانه علیه آمریکا سخن بگویند.

آخرین مطالب