پر بازدیدترین مطالب

رفتار حکمرانی؛ از حاجی‌زاده تا آخوندی!

 

وقتی که واقعه تلخ قطار رخ داد و تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان کشته و زخمی شدند، واکنش آخوندی وزیر راه آقای روحانی، فقط این بود که مسافران بیمه بوده اند و غرامت داده خواهد شد!

دریغ از یک عذرخواهی ساده!

سقوط هواپیما در ارتفاعات دنا را هم یادتان هست؟!

حالا این رفتار همراه با تبختر و تکبر و قدرناشناسی را مقایسه کنید با ادبیات سردار حاجی‌زاده که مردانه پای اشتباه نیروی زیردست خود ایستاده و ضمن عذرخواهی، خود را آماده پذیرش عواقب این اتفاق می‌داند.

 

سپاه نه تنها در میدان رزم و مقاومت که در میدان حکمرانی و مردم داری نیز اسوه و الگوست.

گرچه ذائقه همه تلخ است اما نباید اجازه داد که غرب اندیشان بی عرضه، از مدار #انصاف و #اخلاق خارج شوند و همگام با #آمریکایی‌ها، پروژه #حذف نیروهای خدوم و مجاهد را کلید بزنند در حالی که کارنامه ضعیف و پرحاشیه شان جلوی چشمان بیدار مردم ایران هست.

آخرین مطالب