پر بازدیدترین مطالب

نبرد امروز در میدان ذهن‌ها و قلب‌هاست


فرمانده کل سپاه در بیست‌وهشتمین همایش سراسری هادیان و مسئولان سیاسی سپاه گفت: ستون اصلی و نقطه تمرکز همه تهاجمات دشمن به رهبری است، اما ایشان که تجسم روح ولایت و ایمان حقیقی است هر چه این تهاجمات مجتمع‌تر می‌شود، با سکینه بیشتر و ایمان قوی‌تر در این میدان راهبری و هدایت می‌کنند. سردار سرلشکر سلامی اظهار داشت: مواجهه حقیقی نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی با دشمنان، امروز در میدان ذهن‌ها و قلب‌هاست و هرکس ذهن‌ها را بسازد، پیروز است. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه افق نگاه سپاه در وقایع نازل به افراد و اشخاص نیست، افزود: در سکون ماست که دشمن موفق می‌شود و هر زمان که ما حرکت می‌کنیم، دشمن متوقف می‌شود.

آخرین مطالب