پر بازدیدترین مطالب

چرا رهبری نقطه نظرات خود را اعمال نمیکنند؟‌‌

دکتر جلیلی در پاسخ این پرسش دردانشگاه شهید مدنی تبریز اظهار داشت:

♦️سوالاتی از این دست وجود دارد که چرا رهبری نقطه نظرات خود را اعمال نمیکنند و نسبت به برخی روندها در دولتهای مختلف، ورود نمیکنند و عده ای دیگر نیز میگویند وقتی نهادهای انتخاباتی داریم چرا نمیگذارند آنها اقدام کنند؛توضیح اینست که رهبری با تعیین سیاست های کلی نظام، چهارچوب حرکت قوا را مشخص میکنند و دولتها و ادوار مجلس به عنوان منتخب مردم، این امکان را دارند تا در این چهارچوب ابتکارات خود را دنبال کنند.‌‌

‌‌♦️یک مثال آن در ماجرای شروع مذاکرات در سال ۹۲ بود که رهبری در ۱۲ آبان همان سال گفتند من به این گفتگوها خوشبین نیستم و آنها را نتیجه‌مند نمیبینم اما ایشان به دولت که منتخب مردم بود و بر این امر اصرار داشت، اجازه دادند و خطوط قرمزی را نیز معین فرمودند؛ اگرچه بعدها اعلام کردند که آن خطوط قرمز نیز رعایت نشد.‌‌

 

آخرین مطالب