پر بازدیدترین مطالب

جایگزین موگرینی کیست و درباره ایران چه می‌گوید؟

جوزف بورل که از امروز مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شد، از حامیان برجام و از منتقدان یکجانبه‌گرایی دولت آمریکا به شمار می‌آید.

وی چندی پیش در مورد اینکه آیا برجام، مرده است، گفت: این توافق مرده است، اما نه برای ما. آمریکایی‌ها تصمیم گرفتند آن را بکشند، آن هم به صورت یکجانبه، همانطور که کارها را بدون مشورت قبلی، بدون اینکه منافع اروپایی‌ها را در نظر بگیرند، انجام می‌دهند.

او درباره اتهام‌زنی آمریکا به ایران در مورد مسائل منطقه، گفته است: ما بچه نیستیم که هرچه که آن‌ها می‌گویند را دنبال کنیم. ما چشم‌انداز خود و منافع خود را داریم و به کار با ایران ادامه می‌دهیم... ایران می‌خواهد اسرائیل را محو کند؟ چیز تازه‌ای نیست. باید با این کنار بیایید.

آخرین مطالب