پر بازدیدترین مطالب

وزارت اطلاعات: عوامل مرتبط با شبکه ماهواره ای اینترنشنال در داخل شناسایی و دستگیر شدند

 مرکز روابط عمومی وزارت اطلاعات:

سربازان گمنام امام زمان ضمن شناسایی افرادی که اقدام به ارسال اطلاعات به شبکه ایران اینترنشنال می نمودند و کسانی که مجری دستورات آن شبکه در به آتش کشیدن اموال عموی و شخصی مردم در استان های مختلف کشور بودند، حین اجرای دستورات شبکه مذکور برای تشدید اغتشاشات و آتش زدن اماکن؛ شناسایی و دستگیر نموده اند.

وزارت اطلاعات قاطعانه اقدامات این شبکه و کارکنان آن را مصداق همکاری با دشمنان ج.ا.ا در اقدامات تروریستی دانسته و بر همین اساس؛ حکم ممنوع المعاملگی و توقیف کلیه اموال کارکنان و مرتبطین آن در داخل کشور توسط قوه ی محترم قضائیه صادر گردید و مورد تعقیب بین الملل نیز قرار خواهند گرفت.

آخرین مطالب