پر بازدیدترین مطالب

عراقچی: برجام در وضعیت «مراقبت ویژه» است و حفظ آن به تلاش اروپا بستگی دارد

یکی از درس‌هایی که ما از مسئله برجام گرفتیم، این است که نتیجه این توافق و پایبندی به آن، ظاهراً اعمال تحریم‌های جدید بود.

اگر قرار است چنین باشد، ما نیز شاید مجبور به تغییر رویه شویم.

دیگر درسی که گرفتیم این است که مقاومت، بیش از تمایل برای همکاری جواب می‌دهد.

کاملا طبیعی است که مردم از سیاست دولت ناراضی باشند و آن را نشان دهند. هر شنبه این را در پاریس می‌بینید.

کسی نمی‌پذیرد که این مسئله با توسل به خشونت و آتش زدن ساختمان‌های عمومی همراه شود.

اروپا نشان داده یا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد در برابر تسلط آمریکا به سیستم مالی (آنها) مقاومت کند.

اروپا باید از خودگذشتگی بیشتری نشان دهد. هرچیزی بهایی دارد.

فرصت حفظ برجام وجود دارد اگر طرف دیگر به تعهداتش عمل کند.

هیچ فرصت بزرگی (برای اقدامات ماکرون به منظور حفظ برجام) نمی‌بینم.

نمی‌خواهیم دوباره بر سر برجام مذاکره کنیم؛ درباره برنامه موشکی خود به هیچ‌وجه مذاکره نمی‌کنیم.

آخرین مطالب