پر بازدیدترین مطالب

فتنه در کمین حزب‌الله چیست؟


حمید رسایی: فتنه تمام افراد الزاما به یک شکل نیست. قرار نیست نیروهای حزب‌اللهی هم بروند شیشه بشکنند و پمپ بنزین آتش بزنند تا خود را فتنه‌گر بنامند.

نیروهای انقلابی، ولایتی و حزب اللهی مراقب باشند، فتنه آنها همان «تردید» در تبعیت از رهبری و اما و اگر بستن نسبت به جهت‌گیری تعیین شده از سوی رهبر انقلاب در مواجه با یک بحران است. فتنه نیروهای ولایی، کسلی، تنبلی و بی‌تفاوتی و دنیاطلبی است.

یادمان نرود که حزب‌الله یعنی کسی که در وقتش فریاد می‌زند، در وقتش سکوت می‌کند و در وقتش دست به اقدام می‌زند.

آخرین مطالب