پر بازدیدترین مطالب

سیاح: عدم موضع‌گیری رهبر انقلاب درباره «بنزین» کشور را دچار بن‌بست سیاسی می‌کرد

کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی :

آنچه که اتفاق افتاد، بی‌تدبیری دولت بود. رفتار دولت در اعلام این سیاست، دزدانه بود؛ چرا که هم شبانه، هم غافلگیرانه و هم اینکه دست در جیب مردم کردن بود.

دولتمردان وقتی که این تصمیم را گرفتند، جرات نداشتند در رسانه‌ها حضور پیدا کنند، با مردم سخن بگویند و مردم را قانع و آرام سازند.

اگر رهبر انقلاب این فداکاری را انجام نمی‌دادند، نمایندگان فرصت‌طلب مجلس تصمیمِ گرفته شده را مخدوش می‌کردند و کشور دچار یک بن‌بست سیاسی می‌شد و از همه خطرناک‌تر این بود که ضدانقلاب تصور می‌کرد که با خشونت می‌تواند حرف خود را به کرسی بنشاند.

نمایندگان مجلس در 4 سال گذشته عملکرد و اقدامات مناسبی نداشته‌اند. آنان ماده 29 برنامه ششم توسعه را به خوبی اجرا نکردند. وقتی که دولت چنین افتضاحی به وجود آورد، نمایندگان سعی کردند از وضعیت به وجود آمده سوءاستفاده کنند.

دولت اگرچه فاجعه آفرید، اما نمایندگان باید توجه داشته باشند که آنان باید برای دولت مسیرگذاری می‌کردند.

منبع؛ تسنیم

 

آخرین مطالب