پر بازدیدترین مطالب

تفاوت‌های افزایش قیمت بنزین در سال‌های ۸۹ و ۹۸ در سه پرده

 

تفاوت نخست پرداخت مبلغ یارانه پیش از تغییر قیمت در سال ۸۹ و تعیین قیمت‌ها در حدود انتظار افکار عمومی بود.

تفاوت مهم دیگر، آماده‌سازی افکار عمومی و سخن گفتن رو در روی رئیس‌جمهور با مردم و تلاش گسترده رسانه‌ای برای اقناع مردم بود که در سال ۹۸ اتفاق نیفتاد.

و تفاوت سوم نیز تلاش دولت برای همراه کردن گروه‌های مرجع، نمایندگان مجلس و بخشی از کارشناسان غیردولتی بود که این موضوع هم از سوی دولت دوازدهم به کلی نادیده گرفته شد.

آخرین مطالب