پر بازدیدترین مطالب

فتنه یعنی نارضایتی تراشی علیه نظام

تیتر۱ خبرگزاری‌دولتی "ایسنا" بابت افزایش قیمت بنزین، "تصمیم نظام" است.

همان‌طور که پیش بینی کردم، دولت مسئولیت گران‌شدن بنزین را به مانند "برجام" نپذیرفت و هزینه‌ی آن را با کلید واژه‌ی تکراری "تصمیمِ نظام" به دوشِ حاکمیت انداخت!

یادمان نرفته که در روزهای ابتدایی برجام، روحانی با جمله "همه مسئولیت مذاکرات با من است"، ذهن مخاطب را به سمت موفقیت خود و دولتش در "مذاکرات" سوق می‌داد ولی به محض شکست در "برجام"، آن را حاصل "تصمیمِ نظام" دانست.

باز هم بازیِ تَکراری؛ کی‌بود کی‌بود من نبودم!

آخرین مطالب