پر بازدیدترین مطالب

چرا باید برادران آنجایی که اسرائیل و آمریکا هست با هم بجنگنند؟!

مقام معظم رهبری در یکی از خطبه های نماز جمعه فرمودند:

چرا باید آن مشت هایی که می تواند بر سر دشمنان خونین امت اسلامی فرود بیاید بر سر برادران فرود بیاید؟

ما مسئله شیعه و سنی را در کشور خودمان حل کردیم.

ما برادرانمان را در کنار یکدیگر داریم. برادران شیعه ما به نماز برادران سنی می روند و برادران سنی ما به نماز برادران شیعه مروند.

با هم زندگی می کنند. برای هم رنج می برند و به همدیگر مهر می ورزند.

آخرین مطالب