پر بازدیدترین مطالب

یک روزنامه فرانسوی فاش کرد امارات ۱۸ زندان مخفی در یمن دارد که بازجویان آن آمریکایی هستند.

روزنامه لوموند فاش کرد

روزنامه لوموند فرانسه فاش کرد امارات در مناطق تحت سیطره خود در یمن ۱۸ زندان مخفی را اداره می‌کند.

این روزنامه می‌افزاید: افراد تحت بازداشت در این زندان‌ها توسط بازجویان آمریکایی بازجویی می‌شوند.

براساس این گزارش یکی از زندان‌ها در تاسیسات گازی وابسته به شرکت توتال در یمن قرار دارد.

منبع؛ خبرگزاری فارس

آخرین مطالب