پر بازدیدترین مطالب

رژیم صهیونیستی به خط پایان نزدیک‌تر می‌شود


روزنامه لبنانی «البناء» در یادداشتی نوشت: «نشانه‌های متعدد از تحولات چشمگیر در عرصه تقابل با دشمن اصلی و دیرینه در منطقه وجود دارد که بروز آن، این رژیم اشغالگر را به خط پایان خود بسیار نزدیک‌تر می‌کند. این روزنامه در ادامه برخی از علایم و نشانه‌های انقراض قریب‌الوقوع رژیم صهیونیستی را چنین بر می‌شمرد: «ضعف قدرت نظامی و امنیتی اسرائیل که سران این رژیم نیز به آن معترفند، خارج شدن امنیت اسرائیل از اولویت آمریکا در دوران ترامپ، ضعف سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی و اقتدار جبهه مقاومت.» البناء در پایان تأکید می‌کند: «شواهد و قراین همه بر این مسئله تأکید دارند که زمان مهاجرت صهیونیست‌ها از غرب آسیا نزدیک است.»

آخرین مطالب