پر بازدیدترین مطالب

دلیل اینکه سایت فردو برای اروپائی ها و آمریکائی ها دارای حساسیت است چیست؟

شاید با اهمیت ترین دلیل رعایت مسائل پدافند غیر عامل در این سایت می باشد چرا که سایت در اعماق زمین احداث شده و به راحتی و سادگی قابل نفوذ و ضربه نیست.

مورد بعدی نوع سانتریفیوژهای ما در فردو می باشد .

سانتریفیوژهای ما در فردو از نسل پیشرفته تری نسبت به نطنز می باشند.

این یعنی سانتریفیوژهای نسل برتر در مکانی قرار دارد که امنیت و پدافند غیر عامل در آن مناسب است.

ما کلا2700سانتریفیوژ داشتیم که براسا برجام1044مورد به ما اجازه داده اند که بماند. از این تعداد 500مورد اجازه داریم روشن نگه داریم ولی حق تزریق گاز uf6نداریم چون این گاز را تزریق می کنند برای غنی سازی.

تا امروز این 500تا همین طوری خالی در حال چرخش بود چون اگه نچرخه خراب می شود و اصطلاحاً cerashمی شود.  که در گام چهارم ما به این سانتریفیوژهای نسل جدیدگاز uf6 هم به کمک خدا تزریق خواهیم کرد.

 

 

 

آخرین مطالب