پر بازدیدترین مطالب

سفارش راهبردی امام عسگری (ع)در مورد اهل سنت:

شما وقتی خودت را مدعی مهدویت می توانی بنامی که در بین صمیمی ترین رفقایت جوان های از اهل سنت باشند.

امام عسگری(ع) می فرمایند:

همه دلها را به سمت ما جذب کنید.

منظور امام تنها جوانان شیعه نیستند جوانان اهل سنت هم هستند. مرجع عالی قدر تشیع در عراق آقای سیستانی در مود اهل سنت می فرمایند «نگوئید برادران اهل سنت برادران ما هستند. بگوئید نفهسای دل ما، عزیز دل ما هستند.»

اهل سنت اعتقاد دارند مهدی هنوز به دنیا نیامده است. این خود یک اشتراک است. اشتراک بر سر حقیقت و واقعیت مهدی(عج). همین مقدار اشتراک غنیمت است.

در مورد غدیر هم ما با اهل سنت اشتراک داریم. اهل سنت معتقدند: غدیر دعوت به محبت امیرالمومنین(ع) است ایرادی ندارد و این جشن دارد. جشن محبت. با هم جلسه محبت بگیریم برای محبت اهل بیت.

وقتی در عراق دیده می شود برای حفظ ناموس اهل سنت جوانان شیعه جانفشانی می­کنند خوب اهل سنت هم می آیند در سوریه مدافع حرم حضرت زینب می شوند یا در سامراء مدافع اهل بیت می شوند. این معجزاتی است که با آن همه سرمایه گذاری دشمن برای تفرقه ظهور پیدا می کند.

در همین اربعین برادران اهل سنت به عشق امام حسین(ع) خدمت می کردند و می گفتند: حسین فرزند پیغمبر ماست. بر ظلم کشته شده است و...

می گفتیم: چرا شما اظهار نمی کنید اهل سنت هستید؟!  پاسخ می دادند: « می ترسیم شیعیان از ما قبول نکنند». مخلصانه دارند برای امام حسین(ع) خدمت می کنند.

دوران همدلی فرا رسیده است.

امام عسگری(ع) می فرمایند:

جُرُّوا إِلَیْنا کُلَّ مَوَدَّة وَ ادْفَعُوا عَنّا کُلَّ قَبیح ...تمام دوستى خود را به سوى ما بکشانید و همه زشتى را از ما بگردانید...

همین مقدارش را غنیمت بشمارید برای همین مقدارش مجلس مشترک بگیرید ما و اهل سنت باید همدیگر را به آغوش بکشیم.

منبع: سخنرانی آقای پناهیان

 

 

آخرین مطالب