پر بازدیدترین مطالب

گروهی که با هدف ترور آیت‌الله سيستانی وارد شهر نجف قدیم شده بودند‌؛ دستگیر شدند!

با انتشار خبر خنثی سازی برنامه‌ی شوم ترور مرجعیت عراق، آیت‌الله_سیستانی و دستگیری یک تیم ترور در بافت سنتی و قدیمی نجف و همچنین شعله‌ور بودنِ آتش اعتراضات در این چند روز در مناطق شیعه نشین عراق، بنظر می‌رسد کم کم ماهیت فتنه اخیر عراق در حال روشن شدن است؛ از قرار معلوم این‌بار جبهه عربی_عبری_غربی (بعد از شکست فتنه داعش و با تکیه بر اهل سنت) به دنبال اینست تا شیعیان عراق را بنحوی در برابر یکدیگر قرار دهد!

آخرین مطالب