پر بازدیدترین مطالب

در یک سال اخیر به اندازه کل دولت دهم پایه پولی زیاد شد +جدولدر یک سال اخیر بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شده است که این میزان با افزایش 4 ساله دولت دهم برابری می‌کند.

سخن آشنا - حجم پایه پولی در پایان آذرماه امسال به رکورد ۲۴۴.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بر اساس آمار بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی افزوده شده است. در ابتدای سال جاری حجم پایه پولی کمتر از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود.


رشد پایه پولی در آذرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۲۳ درصد افزایش یافته است. در آذرماه سال قبل حجم پایه پولی ۱۹۹.۴ هزار میلیارد تومان بود بدین ترتیب در یک سال اخیر بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شده است.

 

در حالی که در ۴ سال دولت دهم ۴۵ هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی اضافه شده بود، فقط در یک سال گذشته همین مقدار بر حجم پایه پولی افزوده شده است.

انتقاد از رشد پایه پولی در دولت‌های نهم و دهم به طور مرتب از سوی حسن روحانی تکرار شده است.
منبع:مشرق

آخرین مطالب