پر بازدیدترین مطالب

واکنش صریح مرجـع تقلید شیعیان به گرانی ها و بی توجهی مسؤولان به حل مشکلات مــردم

آیت الله العظمی مکارم شیرازی:

 از جمله مشکلاتی که مردم دارند و به صورت مرتب بیـان می کنند و می خواهند که ما آنها را به مسؤولان تذکر دهیم، مسأله گــرانی فوق العاده ای است که در میان جامعه وجود دارد. امروز حقیقتاً عده ای از مـــردم کارد به استخوانشان رسیده و برخی دیگر نیز بخاطر وجود بیماری کـرونا کار و درآمد خودشان را از دست داده اند و با هزینه های بالای زنــدگی مواجــــه شــــده اند. ۲۹،دی،۹۹