پر بازدیدترین مطالب

اگر کامیون‌های کالای قاچاق را آتش بزنند دیگر کسی قاچاق نمی‌کند

سرپرست معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قاچاق آسیب جدی به کشاورزی کشور وارد می‌کند، تأکید کرد: با قاچاق محصولات کشاورزی به کشور باید جدی‌تر برخورد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی طهماسبی با بیان اینکه قاچاق آفتی است که منافع ملی را هدف قرار می‌دهد، تصریح کرد: رواج قاچاق و نبود برخورد جدی با آن موجب مشکلات اقتصادی بسیار از جمله بیکاری و آسیب دیدن تولید را در پی دارد. در حوزه کشاورزی آفات قرنطینه‌ای و آفاتی که در یک کشور وجود دارد و در کشور دیگر نیست توسط قاچاق از کشور مقصد به مبدا وارد می‌شود و ضرر‌های جبران‌ناپذیری را به کشاورزان وارد می‌کند. وی افزود: اگر یک محصول کشاورزی از مبادی قانونی و با رعایت مسائل قرنطینه‌ای وارد کشور شود و مشکلی داشته باشد مرجوع می‌شود، ولی در قاچاق این امکان وجود ندارد.
سرپرست معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با‌ اشاره به تجارب ایران در ورود آفات به کشور بواسطه قاچاق محصولات کشاورزی اظهار داشت: مگس مدیترانه‌ای آفتی که چهارصد محصول را نابود می‌کند توسط قاچاق مرکبات وارد ایران شد و کردستان و یزد را آلوده کرد و تبدیل به چالشی بزرگ برای باغداران شد. همچنین مگس میوه زیتون هم توسط میوه‌های قاچاق و بواسطه رعایت نشدن مسائل قرنطینه‌ای وارد کشورمان شد. سوسک حنایی خرما هم که آفت خطرناکی است چند سال پیش از طریق قاچاق به کشورمان آمد.
طهماسبی تأکید کرد: در ایران تنوع اقلیمی ‌به‌صورت چند صد اقلیم خرد و بزرگ وجود دارد و امکان کشت تمام محصولات کشاورزی گرمسیری، نیمه گرمسیری و سردسیری وجود دارد.
وی ادامه داد: مشکل اینجاست که وقتی میوه قاچاق توقیف می‌شود می‌گویند چرا از بین برود به جای امحاء شدن وارد بازار می‌شود این در حالیست که از لحاظ بهداشتی باید حتما این دست محصولات قاچاق از بین بروند. اگر ۱۰ تا ۲۰ کامیون حاوی کالای قاچاق در ملا عام آتش زده شود کسی دیگر جرات قاچاق نمی‌کند.

آخرین مطالب