پر بازدیدترین مطالب

قیام برای نجات اقتصاد (درمکتب امام)

 
  هرکس هر جوری که می‌تواند یک تولیدی بکند، که مثلاً باغدارها می‌توانند تولید بکنند، دامدارها می‌توانند تولید بکنند، و کشاورزها می‌توانند تولید کنند،‌اشخاص می‌توانند کمک کنند به کشاورزها، کارخانه‌ها می‌توانند تولید کنند، [...] اینها همه قیام کنند برای اینکه، یک مملکت را از این اقتصاد نجات بدهند.
صحیفه امام؛ ج11؛ ص426 قم؛ 5 دی 1358

آخرین مطالب