پر بازدیدترین مطالب

هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن به نفع مردم است

 اگر دولت بتواند نقدینگی را به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در دو یا سه دهه اخیر، هر زمان که نقدینگی به سمت بازار مسکن و نه بخش تولید حرکت کرده این بخش را تحت تاثیر قرار داده و جهش قیمتی در بازار مسکن رخ داده است.
در همین زمینه، مهدی غلامی، کارشناس مسکن گفت: دولت می‌تواند با روش‌های مناسبی نقدینگی را جذب تولید مسکن کند اما اگر این نقدینگی به جز تولید مسکن در هر نقطه‌ای از بخش مسکن وارد شود موجب جهش قیمت خواهد شد.
وی افزود: بخش مسکن با 300 شغل مهم و صنایع مرتبط به‌صورت ویژه در ارتباط است و اگر نقدینگی به سمت تولید مسکن سوق پیدا کند هم بخش مسکن و هم سایر بخش‌های مرتبط با بخش مسکن رونق خوبی خواهند گرفت.
مهدی محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن هم می‌گوید: در حال حاضر دوره جهش قیمت مسکن سپری شده و نقدینگی موجود کشور اکنون برای اینکه به بازار مسکن تزریق شود و بتواند با رونق دادن دوباره به معاملات، روند رشد قیمت ایجاد کند کافی نیست بنابراین انتظارات تورمی در این بازار در صورت ثبات در بازارهای دیگر به‌ویژه بازار ارز، محقق نخواهد شد.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد که اگر دولت بتواند این نقدینگی را به سمت بخش مسکن آن هم به سمت تولید مسکن سوق دهد نه تنها این رشد نقدینگی آثار سوئی برای بخش مسکن و بازار مسکن نخواهد داشت بلکه در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد شد چرا که این برنامه می‌تواند فاصله ایجاد شده میان عرضه مسکن و تقاضا را التیام ببخشد و این معضلی که سال‌ها بخش مسکن همواره آن را به دوش کشیده است رها ببخشد.
اگر تولید مسکن و ناتوانی در پاسخگویی به تقاضا مرتفع شود بدون شک می‌توان امیدوار شد که دیگر شاهد رشد جهشی قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه در برابر تقاضا در آینده نزدیک نباشیم.

آخرین مطالب