پر بازدیدترین مطالب

معافیت‌های مالیاتی هنرمندان باید به تصویب مجلس برسد

محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:

برقراری هر نوع تخفیف یا ترجیح مالیاتی ممنوع است و اگر چنین مسئله‌ای بخواهد اتفاق بیفتد، باید در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان هم تأیید کند.

برای برقراری مالیات یا معافیت‌ها لازم است تا ۲ سوم نمایندگان ضرورت تصویب آن را تشخیص بدهند.

دولت اگر هم این معافیت‌ها را در بودجه قرار دهد مجلس باید آن را تصویب کند.

به نظر ی رسید جریان دولت توجهی به مجلس و وظایف آن ندارد و با ایجاد موجهای خاص قصد بهره برداری به نفع خود می باشد.

آخرین مطالب