پر بازدیدترین مطالب

"کمک معیشتی" دولت روحانی

انتقاد حسین راغفر از "کمک معیشتی" دولت روحانی به مردم بعد از گرانی بنزین:

این کارتان چاله کندن برای دولت بعدی است!

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: "کمک معیشتی" دولت روحانی به مردم، چاله کندن برای دولت‌های بعدی است

وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گفت ما در آخر هر ماه، ماتم تامین یارانه نقدی را می‌گیریم، حالا بازهم به میزان پرداخت‌های نقدی دولت اضافه کردند

دولت‌ها در دوره اولشان به نقد عملکرد دوره قبل می‌پردازند، بعد در دوره دومشان خودشان همان کارهای دولت قبل را انجام می‌دهند

سرمایه‌هایی که می‌توانست برای سرمایه گذاری در کشور استفاده شود، تبدیل به نان و پیاز مردم شده است

آخرین مطالب