پر بازدیدترین مطالب

زنگنه: ایران همچنان نفت صادر می کند

همه تلاش خود را برای صادرات نفت انجام می دهیم و در مواجهه با محدودیت ها و تحریم ها دست بردار نیستیم. صادر کردن نفت حق قانونی ماست.

بر این باورم که ما در آینده شاهد افزایش چشمگیر بهای نفت خواهیم بود.

ایران توانسته است از اتکا به واردات کامل سوخت رهایی یابد. با وجود آغاز تحریم ها در سال 2012، ایران اکنون شروع به صادر کردن بنزین کرده است.

ایران قصد دارد صادرات بنزین را به سه میلیون تن در هر ماه برساند که سبب درآمد زایی یک میلیارد و 500 میلیون دلاری برای کشور می شود.

آخرین مطالب