پر بازدیدترین مطالب

اجرای پروژه‌های محرومیت‌زدایی سپاه ‌در ۱۲۰۰ روستای کشور

مسئول منطقه ۵ قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران گفت: ۱۲۰۰ روستا در نقاط مختلف کشور به عنوان پایلوت اجرای مدل محرومیت‌زدایی انتخاب شدند.

ابراهیم احمدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه فعالیت‌های قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران اظهار داشت: از ابتدای انقلاب تاکنون محرومیت‌زدایی با شگردهای مختلف و سلیقه‌ای در دولت‌های مختلف انجام شده اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم. 

وی با تاکید بر اینکه شیوه‌ای که تاکنون برای رفع محرومیت‌ اجرا می‌شده نتیجه مطلوب نداشته است، گفت: اگر با دادن وام قرار بود مشکلات حل شود از ابتدای انقلاب تاکنون نباید یک بیکار یا محروم داشته باشیم. 

احمدی با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه رسیدن به یک مدل و الگو ویژه ایران بود، افزود: بعد از بررسی و مطالعه به یک مدلی رسیدیم که متناسب با هر استان اجرا می‌شود و از شهریور تا اسفندماه امسال این مدل را در 400 نقطه از کشور پیاده می‌کنیم تا براساس این مدل، محرومیت‌زدایی انجام شود. 

مسئول منطقه 5 قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران با بیان اینکه محرومیت تعاریف مختلف دارد، بیان کرد: تعریف از محرومیت مهم است، فعالیت قرارگاه در محورهای فرهنگی، اشتغال، معیشت، زیرساخت، عمرانی، سلامت و غیره تعریف شده و منحصر به مباحث عمرانی نیست. 

اجرای مدل محرومیت‌زدایی در 1200 روستا 

وی با بیان اینکه 1200 روستا در نقاط مختلف کشور به عنوان پایلوت اجرای مدل محرومیت‌زدایی انتخاب شدند، عنوان کرد: این مدل متناسب با فرهنگ و اقلیم هر نقطه  و خاص همان منطقه است و به درد منطقه دیگری نمی‌خورد. 

احمدی با بیان اینکه قرارگاه در همه استان‌ها فعال است، تصریح کرد: اسفندماه باید خروجی کار را به عنوان یک سند ارائه دهیم. 

مسئول منطقه 5 قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران با اشاره به نحوه فعالیت در این روستاها بیان کرد: در هر روستا یک روحانی با عنوان « امام روستا» مشخص می‌شود که به ازای  هر هزار نفر یک نفر را به عنوان امام مطرح می‌کنیم که می‌تواند مختص یک روستا یا چند روستا باشد. 

وی با بیان اینکه روحانیونی که مستقر می‌شوند کاری متفاوت با دیگر مبلغان دارند، خاطرنشان کرد: این روحانیون عمده کارشان ارتباط گرفتن با اهالی روستاست، اینان همان کار و کسب مردم روستا را دارند و با همان شیوه اهالی روستا زندگی می‌کنند اما به عنوان یک نماینده پیگیر مطالبات مردم روستا می‌شوند. 

ابراهیم احمدی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه فعالیت‌های قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران اظهار داشت: از ابتدای انقلاب تاکنون محرومیت‌زدایی با شگردهای مختلف و سلیقه‌ای در دولت‌های مختلف انجام شده اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم. 

وی با تاکید بر اینکه شیوه‌ای که تاکنون برای رفع محرومیت‌ اجرا می‌شده نتیجه مطلوب نداشته است، گفت: اگر با دادن وام قرار بود مشکلات حل شود از ابتدای انقلاب تاکنون نباید یک بیکار یا محروم داشته باشیم. 

احمدی با بیان اینکه فلسفه شکل‌گیری قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه رسیدن به یک مدل و الگو ویژه ایران بود، افزود: بعد از بررسی و مطالعه به یک مدلی رسیدیم که متناسب با هر استان اجرا می‌شود و از شهریور تا اسفندماه امسال این مدل را در 400 نقطه از کشور پیاده می‌کنیم تا براساس این مدل، محرومیت‌زدایی انجام شود. 

مسئول منطقه 5 قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران با بیان اینکه محرومیت تعاریف مختلف دارد، بیان کرد: تعریف از محرومیت مهم است، فعالیت قرارگاه در محورهای فرهنگی، اشتغال، معیشت، زیرساخت، عمرانی، سلامت و غیره تعریف شده و منحصر به مباحث عمرانی نیست. 

اجرای مدل محرومیت‌زدایی در 1200 روستا 

وی با بیان اینکه 1200 روستا در نقاط مختلف کشور به عنوان پایلوت اجرای مدل محرومیت‌زدایی انتخاب شدند، عنوان کرد: این مدل متناسب با فرهنگ و اقلیم هر نقطه  و خاص همان منطقه است و به درد منطقه دیگری نمی‌خورد. 

احمدی با بیان اینکه قرارگاه در همه استان‌ها فعال است، تصریح کرد: اسفندماه باید خروجی کار را به عنوان یک سند ارائه دهیم. 

مسئول منطقه 5 قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه پاسداران با اشاره به نحوه فعالیت در این روستاها بیان کرد: در هر روستا یک روحانی با عنوان « امام روستا» مشخص می‌شود که به ازای  هر هزار نفر یک نفر را به عنوان امام مطرح می‌کنیم که می‌تواند مختص یک روستا یا چند روستا باشد. 

وی با بیان اینکه روحانیونی که مستقر می‌شوند کاری متفاوت با دیگر مبلغان دارند، خاطرنشان کرد: این روحانیون عمده کارشان ارتباط گرفتن با اهالی روستاست، اینان همان کار و کسب مردم روستا را دارند و با همان شیوه اهالی روستا زندگی می‌کنند اما به عنوان یک نماینده پیگیر مطالبات مردم روستا می‌شوند. 

آخرین مطالب