پر بازدیدترین مطالب

علت ناتوانی برخی در پرهیز از گناه/راه مصافحه با ملائکه

 

مولف تفسیر تسنیم با بیان اینکه معامله با خداوند معامله سودآور و معامله با شیطان زیان بار است، گفت: انسانی که می گوید نمی توانم نماز اول وقت بخوانم، یا فلان گناه را ترک کنم، راست می گوید چون او در بند است.

سخن آشنا- آیت الله العظمی «عبدالله جوادی آملی»، در سخنانی در مورد «نتیجه معامله با شیطان» مباحثی را مطرح کرده است که در ادامه مرور می شود:

 

مولف تفسیر تسنیم با بیان اینکه معامله با خداوند معامله سودآور و معامله با شیطان زیان بار است، اظهار کرد: معامله با خداوند سودش تنها این نیست که ما یک چیزی می دهیم و چیز بیشتری می گیریم بلکه معامله با خدا به این معناست که خداوند عِوَض و مُعَوَض، هر دو را به ما بر می گرداند.

 

وی ادامه داد: ما در معاملات عرفی یک چیزی را می دهیم و یک چیزی را می گیریم که می شود معاوضه اما وقتی که با خدا معامله می کنیم، هر چه را که به ذات اقدس او تقدیم کرده ایم کامل تر کرده و به ما بر می گرداند؛ اما تعبیر تجارت و امثال آن تشویقی است. فرمود: «يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ»؛ یعنی خداوند عوَض و مُعَوَض را به ما بر می گرداند و اگر کسی خدای ناکرده با شیطان معامله کرد شیطان عِوَض و مُعَوَض (هر دو) را از او می گیرد.

 

این مرجع تقلید تصریح کرد: اگر کسی با شیطان معامله کند، شیطان چیزی به او نمی دهد بلکه عِوَض و مُعَوَض را می گیرد و انسان را به بردگی می کشد، انسانی که می گوید نمی توانم نماز اول وقت بخوانم، یا فلان کار را ترک کنم راست می گوید چون او در بند است. برخی می گویند هرچه که می خواهم جلو چشمم را بگیرم و نامحرم را نبینم، نمی شود، راست می گوید چون چشم او در اختیار دیگری(شیطان) است.

 

آیت الله العظمی جوادی آملی ابراز کرد: اما اگر کسی با ذات اقدس اله معامله کرد، خداوند عِوَض و مُعَوَض را به او بر می گرداند. معنای «بیع و شراء» آن است که انسان مالک چیزی باشد و به دیگری بدهد و از دیگری چیزی بگیرد. ما اگر مالک چیزی بودیم که دیگر مخلوق نبودیم، انسان مالک چیزی نیست، پس این تعبیر «بیع و شراء»، تعبیر تشویقی است.

 

وی تاکید کرد: خداوند مال خود را از ما می خرد، آنگاه عِوَض و مُعَوَض هر دو را به ما بر می گرداند و این طور نیست که چیزی پیش خدا بماند. بلکه آن را کامل کرده به ما بر می گرداند لذا مردان الهی که با خوبی ها، جلوی بدی را می گیرند چنین داد و ستدی با خدای سبحان دارند. چنین جامعه ای، جامعه عقل و عدل خواهد بود.

 

آیت الله العظمی جوادی آملی ابراز کرد: اگر به ما گفتند که شامه هایتان را باز کنید، چشم تان را باز کنید یعنی به جز این چشم ظاهر نیروی ادراکی داریم، همه ما خواب صادق را تجربه کرده ایم. در خواب انسان می بیند و می شنود، با این چشم و گوش نیست که در خواب می بینیم و می شنویم بلکه چشم و گوش ملکوتی است که همیشه هست ولی ما آن را بسته ایم.

 

این مرجع تقلید جهان تشیع اضافه کرد: مرحوم کلینی در جلد هشتم «کافی» نقل می کند که پیامبر(ص) به گونه ای شاگردانش را تربیت می کرد که آنها شب که می خوابند این خواب برایشان کلاس درس باشد. صبح از آنها می پرسند که دیشب در عالم رویا چه دیدی؟ بعد به کسانی که از خواص اصحاب بودند می فرمود: «اگر اهل معنا باشید فرشتگان با شما مصافحه می کنند».

 

وی خاطرنشان کرد: پس ما چشم و گوشی داریم که اگر آن را تطهیر کرده و از خطا ببندیم، باز می شود و با آنها می توانیم در عالم رویا چیزهای فراوانی را ببینیم. بسیاری از مطالب در عالم رویا برای انسان حل می شود و گاهی حالتی دست می دهد که انسان با اینکه بیدار است چنین حالتی برایش پیش می آید.
منبع:شبستان

آخرین مطالب