پر بازدیدترین مطالب

کالبد شکافی مفهوم آزادی در اسلام و اندیشه ی مدرن؛  کتاب « آزادی در اسلام » منتشر شد.


کتاب « آزادی در اسلام » با موضوع « کالبد شکافی مفهوم آزادی در اسلام و اندیشه ی مدرن » به همت اندیشکده برهان منتشر و روانه بازار نشر گردید.سخن آشنا__ این کتاب که از مجموعه کتاب‌های اندیشنامه و حاصل تلاش پژوهشگران اندیشکده برهان است، در 56 صفحه و در 3 بخش، از سوی انتشارات دیدمان به زیور طبع آراسته گردیده است.
« تعریف انسان »،
« در ناحیه هدف »،
« در ناحیه موانع »،
عناوین بخش‌های 3 گانه این کتاب هستند.

در بخشی از مقدمه این کتاب می‌خوانیم:
« آزادی یکی از مفاهیمی است که در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم، بسیار استعمال می‌شود، هر کس سعی میکند تا با توسل به آزادی آنچه که مورد نظرش است را انجام دهد یا بیان کند، بنویسد، نقاشی کند، فیلم بسازد، غذای خاصی را بخورد، به فکر خاصی تمایل پیدا کند، شهوت خود را ارضا کند و ...
از سوی دیگر، عدهای نیز به اسم دفاع از آزادی، به افراد یا کشورهای دیگر حمله میکنند، انسانهای بسیار زیادی را به نام آزادی به قتل میرسانند و ...
چه زحمات و رنجهایی را که انسانهای مصلح و پیامبران (علیهماالسلام) برای رهایی انسانها از زنجیر انحرافات، خرافات و مفاسد انجام داده‌اند و از سوی دیگر، چه مفاسد عظیم و جنایاتی نیز به اسم آزادی در میان بشریت انجام شده است.
از این رو، ضروری است که معنای آزادی را به درستی بشناسیم و به ویژه به تفاوت اساسی میان اندیشه مدرن و اندیشه عقلانی اسلام در تفسیر آزادی توجه نماییم تا مانع هر نوع سوء استفاده از آن گردیم.
به سبب اهمیتی که آزادی برای انسان دارد، سوء استفاده از آزادی نیز ممکن است به صورت وسیع صورت گیرد، بدین جهت، باید در مورد آزادی دقت فراوانی کرد و تا از انواع مغالطاتی که در مورد آزادی صورت می‌گیرد، در امان بود. یکی از مغالطاتی که ممکن است در مورد مفهوم آزادی صورت گیرد، مغالطه اشتراک لفظی است، زیرا آزادی مفهومی است که به معانی مختلفی استعمال می شود و عدم توجه به تفاوت معانی آن ها، رهزن اندیشه ها خواهد بود.
در انتزاع مفهوم آزادی سه امر بسیار مهم باید لحاظ گردد :
1) موجودی که می خواهد به هدفی برسد.
2) هدفی که آن موجود می خواهد به آن برسد.
3) موانعی که موجب عدم موفقیت آن موجود برای رسیدن به هدف خودش می شود.
سه امر یاد شده به نوعی دارای ترتب منطقی نسبت به هم هستند. یعنی باید آن موجود دقیقاً شناخته شود تا بتوان هدفی برای آن، در نظر گرفت. یعنی هر هدفی برای هر موجودی نمی‌توان فرض کرد. از سوی دیگر، تا هدفی در نظر گرفته نشود، مانع هم قابل فرض نیست.»

منبع:برهان

آخرین مطالب